douglasspoolstra@gmail.com +372 5 558 37 25

Tekstide korrigeerimine

Koostades inglisekeelset teksti, olgu see siis kataloog, reklaam või akadeemiline dokument – soovite kindlasti, et see oleks keeleliselt ja grammatiliselt korrektne ning adressaadile arusaadav. Tekst on Teie visiitkaart ja peab olema laitmatu.  

Douglas Spoolstra pakub professionaalset  inglise keele korrektuuri teenust Teie ingliskeelsele veebilehele, raamatule, äri- ja isiklikele dokumentidele, teadusartiklitele jt akadeemilistele tekstidele, sh parandades ja kontrollides:

  • Õigekirja ja grammatikat
  • Kirjavahemärgistust
  • Lausestruktuuri

Lisaks pakub Douglas TEKSTIDE LOKALISEERIMIST, ehk kohandab Teie inglisekeelse tõlketeksti lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonnaga.

Douglas hoolitseb selle eest, et Teie tekst näitaks Teid heas valguses.

See, kuidas öeldakse, on sama tähtis kui see, mida öeldakse.

Korrigeerimise hinda arvestame lehekülje alusel.

1 lehekülg = 1800 tähemärki koos tühikutega. Minimaalne töömaht 1 lehekülg.

5.50€

lehekülg

Kõiki meile saadetud materjale käsitleme konfidentsiaalsena ja kasutame neid vaid tellimuse teostamiseks.

Saada oma tekst Douglasele